1. Начало
  2. Условия за ползване

Условия за ползване

Обща информация

SoGood Подправките на живота са микс подправки по авторски рецепти на личен готвач Деси Славчева, които улесняват готвенето и пестят време, внасяйки нови вкусове и аромати в познати ястия. Деси Славчева е личен готвач. Работи за хората, които обичат вкусната и добре приготвена храна.

Фирма: СЛАВЧЕВА 2018 ЕООД

Адрес: гр. София 1700 УЛ. БОРИС АРСОВ No 3Б, ет. 1, ап. 4, Sofia, Sofia city,

ЕИК: 205078389

IBAN: BG83UNCR70001523225272

Банка: UniCredit Bulbank AD

Телефонен номер: +359886466575

И-мейл:dslavcheva@sogood.bg

Условия за ползване
I.ОПРЕДEЛЕНИЯ

SoGood by Desi Slavcheva собственост на Славчева 2018 ЕООД, ЕИК 205078389, адрес на управление: гр. София, ул.Борис Арцов 3Б, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя Десислава Славчева, телефон: 0886 466 575 e-mail: office@sogood.bg
Онлайн магазин sogood.bg - Електронен магазин за продажба на стоки и предоставяне на услугите на Славчева 2018 ЕООД с интернет адрес https://sogood.bg/
Електронният магазин предоставя на Клиентите информация за продуктите и услугите, описани по-долу, както и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена и разноски, при спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско и европейско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.
Клиенти – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти и да поръчат услуги от електронния магазин.
Клиенти могат да бъдат само пълнолетни физически лица, както и юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица. Лица, които не отговарят на изискванията за клиенти, нямат право да закупят продукти от онлайн магазина.
Стоки/продукти – различни видове продукти, публикувани в онлайн магазина.
Общи условия - настоящите Общи условия представляват договор между Славчева ЕООД 2018 и Клиента за покупко-продажбата на Продуктите от онлайн магазина на sogood.bg на територията на България. Общите условия уреждат също така правата и задълженията на ползвателите, и посетителите на онлайн магазина. Страни по договора са Славчева 2018 ЕООД, от една страна, и клиента, от друга страна.
С поръчката и закупуването на стоки Клиентът заявява, че е запознат и приема настоящите Общи условия. Всяко действие на Клиента в онлайн магазина представлява волеизявление, че е запознат, съгласен е и приема настоящите Общи условия.

II. РЕГИСТРАЦИЯ

Достъпът до онлайн магазина е свободен. При закупуване на стоки от sogood.bg не се изисква задължителна регистрация в платформата. При пазаруване без регистрация е необходимо предоставяне на точна информация за контакт и адрес на доставка.
С извършване на поръчката Клиентът декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице, съответно представител (законен или упълномощен) на юридическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.
Поръчката в онлайн магазина се извършва чрез въвеждане на данни за клиента, както и данни за контакт, съгласно формуляра на електронния магазин.
Клиентът носи отговорност за невярно попълване на данни и информация в онлайн магазина. Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност, ако Клиент е попълнил неверни данни при регистрацията и
има право да откаже доставка на поръчана стока при съмнения, че Клиентът не отговаря на условията за закупуване на съответния поръчан продукт (например не е навършили пълнолетие или поради друга причина няма право да закупува Стоки или няма представителна власт – за юридическите лица).
Клиентът се задължава да уведоми Славчева 2018 ЕООД при всяка промяна в данните, които е предоставил на sogood.bg, като в противен случай Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност за изпращане на поръчани стоки на друг адрес, издаване на документи с неверни данни или каквито и да е други действия. В този случай Клиентът носи отговорност за заплащане на поръчаните стоки, както и на допълнителните разходи, вреди и пропуснати ползи на Славчева 2018 ЕООД.
С извършване на поръчката се счита, че Клиентът е приел настоящите Общи условия.

III. ПОРЪЧКА НА СТОКИ И УСЛУГИ

За поръчка на стоки в онлайн магазина, трябва да следвате инструкциите на сайта на онлайн магазина.
След натискане на бутона „Поръчай“ се счита, че Клиентът е направил поръчка за закупуване на избрани от него Продукти. От този момент се счита и сключен договорът за покупко-продажба на Продуктите от страна на Клиента. С поръчката Клиентът прави неотменимо изявление, че желае да закупи поръчаната стока и се задължава да заплати цената ѝ.
Извършването на поръчката представлява електронно волеизявление от страна на Клиента, че е съгласен с общите условия на Славчева 2018 ЕООД, с индивидуалните условия за конкретната сделка, които сам е прочел и одобрил.
С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Славчева 2018 ЕООД да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност за неправилно или невярно попълнени данни. При неправилно или невярно попълнени данни, включително непълен, неверен или грешен адрес и/или данни за контакт, поръчката се счита за невалидна и за Славчева 2018 ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
Клиентът носи отговорност за попълнените от него данни в онлайн магазина и данните, предоставени по телефона на Славчева 2018 ЕООД . В случай, че се установи, че лице е попълнило/предоставило данни на трето лице без неговото съгласие, това лице носи солидарна отговорност с третото лице за цената на поръчаните стоки.
Клиентът носи отговорност за верността и пълнотата на всички данни за покупката, която е заявил чрез поръчката.
Клиентът и всички негови служители и представители, съдружници, управляващи и свързани лица (ако има такива) носят отговорност за поръчките, направени чрез профила на Клиента в онлайн магазина. Клиентът носи отговорност за всички дейности, които настъпят вследствие на използване на неговия профил. Клиентът се задължава да не предоставя своето потребителско име и парола на лица, които не желае да правят поръчки от негово име и за негова сметка. Ако клиентът ги предостави на дадено лице се счита, че той го е упълномощил да прави поръчки от негово име и за негова сметка и се задължава да заплати цената на стоките, поръчани от такова лице.
Изображенията на продуктите в онлайн магазина имат информативен и насочващ характер, като доставените продукти могат да се различават от изображенията. Тези изображения имат единствено цел да създадат известна обща представа за типа на предлаганата стока, а не да я представят точно. Възможно е някои изображения да създават грешно впечатление за предлаганата стока. Възможно е и описанията на продуктите да бъдат понякога непълни или неточи. Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност и не дължи обезщетение на Клиента при подобно разминаване или непълнота.
Всички стоки се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в онлайн магазина.
Заявката поражда действие по отношение на Славчева 2018 ЕООД след като Славчева 2018 ЕООД провери наличността на заявената за покупка стока и изпрати на Клиента потвърждаване на поръчката на посочения от Клиента е-mail адрес. Славчева 2018 ЕООД не гарантира наличността на поръчаните стоки, независимо, че продуктът е обявен на сайта. При невъзможност за доставка поради липса на наличност на заявената за закупуване стока, Славчева 2018 ЕООД ще се свърже с Клиента и ще му предостави информация относно възможностите за замяната на поръчаните Продукти или възстановяване на стойността им.

IV. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

Поръчаните Продукти ще бъдат доставени в срок до 3 работни дни, като Славчева 2018 ЕООД ще положи всички усилия доставката да бъде извършена преди изтичането на този срок.
Славчева 2018 ЕООД извършва доставката на стоки при спазване на специфичните условия на тези общи условия, както и на техническите изисквания на онлайн магазина.
Славчева 2018 ЕООД изпраща на Клиента броя на стоките, които Клиентът изрично е заявил за поръчка в онлайн магазина.
Доставката на поръчаните Продукти се организира за територията на България от Славчева 2018 ЕООД чрез избран от Славчева 2018 ЕООД куриер.
Славчева 2018 ЕООД изпраща Продуктите на адреса, посочен от Клиента.
При грешка в посочения адрес, поради която Клиентът не може да бъде намерен на адреса, Славчева 2018 ЕООД ще се свърже с Клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на Клиента и Клиентът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните Продукти.
В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Славчева 2018 ЕООД се освобождава от задължението си да достави поръчаната стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса или името му не фигурира на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.
Страните се съгласяват, че доставката се извършва от трето лице – куриер и при ненавременна доставката Славчева 2018 ЕООД не дължи обезщетение на Клиента, не носи отговорност за унищожаване или повреда на стоката или опаковката при доставката. Всички претенции на клиента във връзка с подобни дефекти и повреди следва да се отправят към куриера. Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка от страна на куриера или доставчика на логистична услуга, включително, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса, доставката е забавена или доставена на грешен адрес от куриера и др.
Детайлите по отношение на доставката на стоките, включително, но не само тези относно срока на доставка не представляват договорно задължение от страна на Славчева 2018 ЕООД и Клиентът няма право на обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Славчева 2018 ЕООД , че ще достави стоката, не е спазена. За тях носи отговорност куриерът.
Клиентът дава съгласието си закупените от него стоки да бъдат предадени на трето лице, което се намира на адреса и което се съгласи да получи стоката от името на Клиента и да му я предаде, както и да подпише съответните документи.


V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Всички цени на продуктите са в лева.
Цените са актуални към датата на поръчката.
Цената на стоките не включва цената на доставката. За поръчки над определена цена Славчева 2018 ЕООД може да предостави безплатна доставка, като условията за това са описани на сайта на електронния магазин. Цената на доставката се заплаща в момента на доставката, като с поръчката Клиентът дава съгласието си да заплати цена на доставката, ако такава се дължи.
Плащане може да се извърши по банков път или чрез наложен платеж, като всички плащания по банков път се дължат авансово в пълен размер преди доставката на Стоките. Славчева 2018 ЕООД не дължи доставка на Стоки, които не са били заплатени авансово при плащане по банков път. За цената на стоката Славчева 2018 ЕООД издава фактура, в която вписва данните, предоставени от Клиента. Славчева 2018 ЕООД изпраща на Клиента фактурата за цената на стоките заедно със стоките или по електронен път на адреса на електронна поща, предоставен от Клиента.
Размерът на цената на доставката се определя от куриера, избран от Славчева 2018 ЕООД да извърши доставката на стоките.
Всички банкови такси, банкови комисионни, загуби от курса или комисионни при обмен на валута и други разходи и такси, свързани с плащанията, са за сметка на Клиента. Клиентът се задължава да извърши всички необходими действия и да заплати всички необходими съпътстващи такси и разходи, така че Славчева 2018 ЕООД да получи пълния размер на цената на поръчаните стоки.
Правото на собственост върху стоките преминава у Клиента след заплащане на тяхната цена. До този момент те се считат собственост на Славчева 2018 ЕООД .
Славчева 2018 ЕООД има право да откаже доставката на незаплатена стока, включително когато не е платена цената на самата доставка.


VI. РЕКЛАМАЦИИ


1. Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да направи рекламация, когато доставената стока явно не съответства на поръчаната от него.

2. Счита се, че стоката отговаря на договора за продажба, когато:

2.1. притежава характеристиките, посочени в онлайн магазина, и е годна за обичайната употреба, за която служат стоките от същия вид;

2.2. притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които Клиентът може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на стоката и описанието на конкретните ѝ характеристики, направени в онлайн магазина.

3. Конкретните условия за Рекламация са описани в раздел „Рекламации“

4. Рекламацията се предявява пред упълномощен представител на Славчева 2018 ЕООД , включително като се изпрати по куриер или чрез пощенска пратка.

5. При предявяване на рекламация Клиентът трябва да посочи предмета на рекламацията и адрес за контакт. При подаване на рекламация Клиентът задължително връща за собствена сметка рекламираната стока и прилага документите, на които се основава претенцията:

5.1. документ за плащане;

5.2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

5.3. други документи, установяващи претенцията.

Стоките следва да се върнат на адреса на Славчева 2018 ЕООД : гр. София, ул. Борис Арсов 3Б, ет. 1, ап. 4. Стока се предава в пълен комплект, в оригиналната си опаковка. Рискът от повреда по време на транспорт до адреса на Славчева 2018 ЕООД е за сметка на Клиента.

6. Клиентът не може да направи рекламация, ако стоката не бъде предадена във вид, описан в настоящите Общи условия или ако не бъдат предадени предвидените документи.

7. Клиентът няма право на рекламация, ако несъответствието на стоките с договора се дължи на механични влияния, счупвания или други дефекти, на неправилно или неподходящо съхранение и др. действия или бездействия на Клиента.

8. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички нерешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат решавани от компетентния съд по регистрация на Славчева 2018 ЕООД съобразно българското законодателство.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал.4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите. При възникване на спор свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта на ОРС. Това се отнася за лица притежаващи качеството на потребители по смисъла на §13, ал.1, т.1 от Допълнителните разпоредби на ЗЗП.

VII. ОТКАЗ НА КЛИЕНТА

1. Клиентът, който има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право да се откаже от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок 30 дни. Отказът се извършва чрез попълване и изпращане на следния формуляр:

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

До Славчева 2018 ЕООД , ЕИК 205078389, адрес на управление: гр. София, ул.Борис Арсов 3Б, ет. 1, ап. 4, представлявано от управителя Десислава Славчева.

С настоящото уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор за покупка на следните стоки:(опишете подробно стоките и тяхното количество).

Дата на поръчка:

(посочете датата на поръчка на стоките)

Дата на получаване:
(посочете датата на получаване на стоката)

Име на потребителя:

(напишете името си)

Адрес на потребителя:
(напишете адреса си)Подпис на потребителя: …………… (ако формулярът е на хартия )
Дата: …………… г.


2. Срокът за отказ е 30 дни от датата на получаване на стоката. За да упражни правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми Славчева 2018 ЕООД за неговото име, географски адрес, телефонен номер и електронен адрес, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, куриер или електронна поща).

3. При връщане важат условията от раздел „Политика на връщане“, публикувани на сайта на електронния магазин.

4. Клиентът следва да върне стоките на адрес гр. София, ул.Борис Арсов 3Б, ет. 1, ап. 4, не по-късно от 30 дни след деня, в който е информирал за отказа си.

5. Клиентът се задължава да върне стоката във вида, в който я е получил без да е нарушена целостта на опаковката или етикетите и без липсващи елементи от опаковката или съдържанието.

6. Правото на отказ не се прилага за:

6.1. стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

6.2. запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

6.3. стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

6.4. стоки, чиято цена е договорена изрично при сключването на договора за продажба и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;

6.5. стоки, чието съдържание е употребено от Клиента;

6.6. стоки с нарушена опаковка или в опаковката на които е добавено друго вещество.


7. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ от договора се носи от Клиента.


VIII. ОТКАЗ НА ДОСТАВКАТА
Славчева 2018 ЕООД има право да откаже доставката на поръчани Продукти, в случай, че Клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите Общи условия, ако поведението на Клиента противоречи на закона, морала или търговските практики, както и ако продажбата или доставката на стоката противоречат на закона или на разпореждания на компетентен орган. Отказът се съобщава на Клиента, ако последният е предоставил валидни координати. В този случай Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на доставката.

Славчева 2018 ЕООД има право да откаже доставката на поръчани Продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:
a) информацията, предоставена от Клиентът е непълна или невярна;
b) действията на Клиентът могат да увредят на Славчева 2018 ЕООД;
c) клиентът не е заплатил стоки, закупени от Славчева 2018 ЕООД.


IX. ЛИЧНИ ДАННИ

Славчева 2018 ЕООД се задължава да полага грижа за запазване на личните данни на клиентите си, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица тези лични данни, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на Славчева 2018 ЕООД или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.
С предоставянето на лични данни на Славчева 2018 ЕООД, както и с извършването на поръчка клиентът потвърждава, че е предоставил личните данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за осигуряване на предлаганите услуги, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от Славчева 2018 ЕООД.
При попълване на данните Клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми данни. Ако Клиентът е предоставил неверни или непълни данни,Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност при неизпълнение поетите ангажименти.
Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни.
Славчева 2018 ЕООД има право да изпраща на Клиентите незаявени предварително търговски съобщения или да им предложи реклами и информация на свои стоки и услуги.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Славчева 2018 ЕООД предоставя гаранция за продуктите, съгласно условията, описани на сайта за всеки продукт индивидуално.
Клиентът разбира и се съгласява, че Славчева 2018 ЕООД има правото да решава кои действия на Клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, както и да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Славчева 2018 ЕООД има право, при преценка за потенциален риск за сигурността и/или нарушаване на нормалната работа на онлайн магазина, да забрани използването на онлайн магазина от Клиента, както и да прекрати профила на Клиента без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация.
Клиентът разбира и се съгласява, че Славчева 2018 ЕООД има право да преустанови достъпа на Клиента до онлайн магазина без уведомление, предизвестие и без да дължи обезщетение или друг вид компенсация, ако Клиентът нарушава Общите условия или закона, както и ако не заплати навреме закупени от Славчева 2018 ЕООД стоки, като в този случай Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност за загуба на данни на Клиента или други вреди.
Клиентът няма право да използва или да разрешава на трети лица да използват онлайн магазина, за да предприема и извършва атаки и злонамерени действия към която и да е друга компютърна система, свързана с интернет.
Клиентът носи отговорност за поверителността на неговите данни за достъп до онлайн магазина (потребителско име и парола) и поема пълна отговорност за дейности/действия, извършени през неговия профил. В случай на съмнение, че по някаква причина поверителността на данните му е поставена под заплаха, Клиентът незабавно трябва да уведоми Славчева 2018 ЕООД. Ако не е направил това, се счита, че всички действия през профила на клиента са направени от него лично и той носи отговорност за тях, включително за заплащане на всички стоки, поръчани през профила му.
Славчева 2018 ЕООД няма задължение да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.
Клиентът носи отговорност и се задължава да обезщети Славчева 2018 ЕООД за всички пропуснати ползи, вреди и загуби, следствие на нарушаване на закона или тези Общи условия от страна на Клиента.
Характеристиките или цените на продуктите в онлайн магазина могат да бъдат променени от Славчева 2018 ЕООД по всяко време и е възможно да съдържат грешки.
В случай на грешка в характеристиките или цената на даден продукт, този продукт се заплаща от Клиента по реалната му цена, определена от Славчева 2018 ЕООД и съгласувана с Клиента към момента на поръчката.
Във всички случаи отговорността на Славчева 2018 ЕООД към Клиента се ограничава до размера на сумата, заплатена от Клиента за дадена стока.
Славчева 2018 ЕООД не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на Славчева 2018 ЕООД.
Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност за прекъснат достъп до онлайн магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, включително при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - непреодолима сила, случайни събития, проблеми с интернет мрежата и т.н.

XI. АВТОРСКИ ПРАВА И ДРУГИ ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание на онлайн магазина, включително всички публикувани текстове, изображения, снимки, видео материали, статии, програмен код, са със запазени авторски права. Те принадлежат на Славчева 2018 ЕООД и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на Славчева 2018 ЕООД и на императивните разпоредби на българското законодателство.
Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на онлайн магазина.
При създаването на профил в онлайн магазина Клиентът не придобива каквито и да е права или лицензии върху съдържанието на онлайн магазина, продуктите или марките на Славчева 2018 ЕООД или трети лица.
Клиентът няма право на достъп до програмния код на онлайн магазина и няма право да го копира или модифицира по какъвто и да е начин. Всеки опит на Клиента за достъп, копиране или промени в програмния код на платформата се считат за грубо нарушение на настоящите Общи условия и на правата на Славчева 2018 ЕООД.
В случай на неизпълнение на горните условия, Славчева 2018 ЕООД има право незабавно да прекрати ползването на онлайн магазина от Клиента без уведомление, предизвестие или обезщетение, както и да иска обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на Клиента.
Клиентът се задължава да осигури съгласието на всички свои служители и представители (ако има такива), на които е предоставил достъп до профила си, за спазване на авторските права и другите права на интелектуална собственост на Славчева 2018 ЕООД.
Домейнът https://sogood.bg/ е собственост на Славчева 2018 ЕООД и неговите партньори. Използването на този домейн или име, пряко или косвено (като например, но не само чрез мета таговете и други техники за индексиране или търсене в интернет) без предварително писмено разрешение от Славчева 2018 ЕООД е забранено и се наказва според закона.
Забраните за нарушаване на авторските и другите права на интелектуална собственост на Славчева 2018 ЕООД са валидни за всички трети лица, независимо дали са регистрирани в онлайн магазина и/или имат профил, като при нарушение Славчева 2018 ЕООД има право да обезщетение за всички нанесени вреди и пропуснати ползи от действията на третите лица.


XII. ИЗМЕНЕНИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНА

Славчева 2018 ЕООД има право по всяко време да прави изменения и подобрения на онлайн магазина, както и на формата и съдържанието на предоставяните услуги.
Славчева 2018 ЕООД има право временно да преустанови предлаганите услуги, ако това е необходимо за тяхното актуализиране.
В тези случаи Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на Клиентите.

XIII. КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА

С попълването на данните и координати за връзка Клиентът дава изричното си съгласие Славчева 2018 ЕООД да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка.
Предоставянето на данни и координати за връзка от страна на Клиента не задължава Славчева 2018 ЕООД да осъществи контакт с клиента.


XIV. ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:
a) името и адреса, както и всички други идентифициращи данни на Славчева 2018 ЕООД;
b) всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от Славчева 2018 ЕООД;
c) информация за състава, опаковката, предназначението и употребата на стоките;
d) крайната цена на стоките и цената за тяхната доставка с включени всички данъци и такси;
e) условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която Славчева 2018 ЕООД се задължава да достави стоките;
f) условията, срока и начина за рекламация и отказ, включително формуляра по приложение 6 от ЗЗП;
g) периода, за който цената на стоките е в сила;
h) условията и срока на гаранцията/годността;
i) информация за контакт със Славчева 2018 ЕООД, включително по телефон и електронна поща;
j) техническите стъпки по сключването на договора и тяхното правно значение;
k) техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора;
l) наличност на стоката;
m) опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката.

2. Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.
Славчева 2018 ЕООД е регистриран по ЗДДС с ДДС № BG205078389.


XV. УВЕДОМЛЕНИЯ

1. Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в онлайн магазина и респективно на електронната поща и адреса за контакт на Клиента, посочени от него при регистрацията.


XVI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ

Всички посетители на онлайн магазина се задължават да спазват настоящите Общи условия в частта им относно авторските и другите права на Славчева 2018 ЕООД, както и да се въздържат от всякакви действия, които биха увредили правата или законните интереси на Славчева 2018 ЕООД, включително да не публикуват материали, съдържащи вируси или други програми, чиято цел е да разрушат или навредят на платформата или на друга система, както и материали със забранено, непристойно, клеветническо, заплашително или злонамерено съдържание за Славчева 2018 ЕООД или за трето лице.

XVII. ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.


XVIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА И ДРУГИ УСЛОВИ
Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила или форс мажорни обстоятелства.
Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите или към трети лица, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия или действащото законодателство от страна на клиента или друго лице.


XIX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Славчева 2018 ЕООД си запазва правото да променя Общите условия, без предварително уведомление до клиентите. Новите Общи условия се публикуват на сайта на онлайн магазина.
Клиентът носи отговорност да следи и да се запознае с измененията в общите условия.
Промените влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти. Възможно е някои промени да имат обратно действие по отношение на вече доставени или направени поръчки.
Славчева 2018 ЕООД не носи отговорност за грешки, които могат да се появят на интернет страницата на онлайн магазина, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от Славчева 2018 ЕООД.


XX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените въпроси във връзка с продажбата на стоки на територията на Република България се прилага българското законодателство, включително при ползване на платформата от чуждестранни клиенти. Всички спорове, свързани услугите, предоставяни чрез онлайн магазина, се разрешават от Арбитражния сър при Съюза на Арбитрите в България, София, при спазване на неговия Правилник.

БЮЛЕТИН

Абонирайте се за новини и промоции
Абонирай се
Авторски миксове подправки
Откажи